Made in Kuomiokoski

Fabrik

Kuomiokoski fabriker är belägen på en enastående vacker plats invid en fors i byn Kuomiokoski i södra savolax.

Kuoma fabriken i Kuomiokoski såg dagens ljus år 1928, när helsingforsbon Juho Puttonen, partihandlaren och grundaren av Kuoma, såg en tidningsannons om en gård och en kvarn som var till salu i Kuomiokoski. Puttonen reagerade på annonsen och köpte fastigheten. Platsen var tidigare känd som Matilas kvarn efter de förra ägarna.

Efter köpet av fastigheten började det hända saker: Puttonen lät uppföra ”Humina” som fungerat som matsal och bostadshus samt ett vattenkraftverk med två turbiner. Kraftverket producerade el för belysning, för att driva den förnyade kvarnen och för småskalig industriell verksamhet. I Kuomiokoski ledde man utvecklingen, för där fanns såvitt man vet den första vägbelysningen och vattentoaletten i Kristina.

På 1930-talet när verksamheten expanderade, byggdes fler bostäder och fabriksbyggnader samt en ladugård. På 1950-talet byggdes även ett snickeri. Vid samma tid avslutades fastighetens egen elproduktion, för den täckte inte längre alla behov och el kunde köpas annanstans ifrån.

Många gånger under historiens gång har man funderat på om det var någon bra lösning att driva firman mitt i skogen. Det finns både för- och nackdelar med det, men helt klart överväger fördelarna, eftersom verksamheten klarat både krigstiden och lågkonjunkturen på 1990-talet.

Mäntyharju har varit Kuomas andra verksamhetsställe ända sedan 1950-talet, och i början av 2000-talet fick Mäntyharju en ännu starkare ställning än tidigare i Kuomas verksamhet. Där finns numera Kuomas logistikcentrum och också en del av de första momenten i skoproduktionen utförs där.

Kuoma fabriken i Kuomiokoski har behållit sin ställning, fastän ett andra verksamhetsställe kommit till. Fabrikerna har byggts ut avsevärt och det finns fler än 100 anställda i Kuomiokoski. Nästan alla moment i skotillverkningen görs alltså fortfarande i fabriken i Kuomiokoski, och där kommer de också att förbli.

Förutom av den unika placeringen och platsen, genomsyras företagets verksamhet även av Kuomas historia – företaget började ju sin verksamhet genom att själv producera sin egen el, och nu 90 år senare produceras det åter el vid fabriken, nu visserligen med hjälp av solpaneler.

Även om verksamheten en gång i tiden startade i Kuomiokoski av en slump – Juho Puttonen hade ju kunnat köpa en fastighet någon annanstans – har platsen blivit symbolen och hemorten för Kuoma. Fabrikerna har haft stor betydelse för orten under historiens gång, och ännu i denna dag bidrar fabrikerna och de anställda till att liva upp sina hemorter.

ORIGINAL SINCE 1928

 

Tillverkning av Kuoma-Skor 

Vår princip är att tillverka slitstarka och högklassiga produkter. Vi är en hållbar aktör och vi använder alltid i mån av möjlighet återvunnet material i skotillverkningen. Tillverkningsmaterialen skaffar vi från hållbara aktörer i Europa. Vi minimerar materialsvinn, och av det avfall som blir kvar produceras energi i en förbränningsanläggning. Vi värdesätter våra anställda och deras yrkesskicklighet och hos oss jobbar man under trygga arbetsförhållanden. 

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och den feedback som vi får från våra kunder beaktar vi i utvecklingsarbetet. 

Alla Kuoma-skor tillverkas i fabriken i Kuomiokoski. Sammanlagt ingår hela 75 arbetsmoment i tillverkningen av en stövel. På den här sidan kan du se hur det går till när en Kuoma-sko blir till – från design till förpackning. Vi fick inte plats för alla 75 arbetsmoment här, men du får ändå en bra uppfattning om hur mycket jobb och yrkesskicklighet som ligger bakom varje Kuoma-sko.

DESIGN

Alla skor börjar sin resa på en designers bord. Våra kreativa designers ritar skomönster och gör modeller och planerar ett lämpligt utseende och färgval.  

Material till skornas ovandelar inklusive tillskärning samt vävning och färgning av tyger låter vi göra hos våra finländska underleverantörer.

SÖMNAD

Skons olika delar sys ihop. Hit hör sömnad av såväl ovandelar, dekorationer, förstärkningar som lappar med märket Kuoma. När ovandelen av skon är färdigsydd, sys bindsulan fast, i vilken PU-bottenmassan fästs. 

Dessutom har en del av våra skor en plastisk kappa, dvs. ett stödstycke för hälen, som värms och formas medan materialet ännu är varmt. 

BOTTNING

Efter att bindsulan sytts fast, flyttas skon till bottning. Allra först placeras en läst i skon för att den ska få rätt form. Därefter fästs skon (med läst) i en maskin för direktgjutning av polyuretan, där skon får sin PU-botten.

UTSPUTNING

Efter bottning av skon är det dags förutputsning: den extra PU-massan som blivit kvar på kanten av skon skärs bort, skon dammsugs fri från damm, kvalitén granskas, innersulorna placeras i skon och produktlappar och -märken sätts fast i skon.

FÖRPACKNING

Denutputsadeskon förpackas i en skokartong och transporteras från Kuomiokoskitill förpackningsavdelningen och logistikcentret i Mäntyharju. Skon placeras på rätt plats i lagret, tills den förpackas i enlighet med kundens önskemål för leverans.

MOT KUNDEN

Skon som är förpackad i enlighet med kundens önskemål är redo för avfärd. Den levereras till en återförsäljare, som säljer skon vidare till en kund. På så sätt kommer dinKuomafram till dig.

Med lätta
steg och
varmafötter.