Integritetspolicy

Vilka är vi?

TRegistrator:
Kuomiokoski Oy
Pohjallistie 1
52780 Kuomiokoski

Tel (015) 415 1100
kuoma@kuomiokoski.fi
Företags-ID: 0166561-0

Allmänt

Kuomiokoski Oy (Kuoma) har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och erbjuder möjligheten att påverka behandlingen av uppgifter.
Med denna integritetspolicy informerar vi våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Kunden måste acceptera villkoren i denna integritetspolicy för att kunna använda Kuomiokoski Oy:s tjänster, såsom kuomashop.fi webbutik eller till exempel när man skickar feedback via Kuomas webbplats till vår kundtjänst.

Informationen vi samlar in kan delas upp i information som tillhandahålls av användaren, registrerades vid användningen av onlinetjänster och är härledd från analyser. 

Vi använder informationen för att: 

 • Tillhandahålla en lättanvänd och säker tjänst,
 • ge en bra kundupplevelse,
 • förbättra marknadsföring, kundservice och produktrekommendationer,
 • utveckla kundservice och e-handel. 

Vilken personlig information samlar vi in och varför? 

 • Information som tillhandahålls av användaren eller personligt identifierbar information 

 • Identifieringsinformation, så som namn 

 • Kontaktinformation, såsom adress, e-post och telefonnummer 

 • Platsinformation är föremål för kundens samtycke, som används för att uppskatta leveranstid 

 • Data som registrerats och är analytiskt härledda från användningen av tjänsterna

 • Köphistorik, t.ex. beställda produkter och prisuppgifter 

 • Leveransinformation, såsom valt leveranssätt och leveransadress 
 • Produktrecensioner 
 • Webbplats och e-handelsanvändning och surfinformation, samt identifieringsinformation för terminalutrustningen, såsom IP-adress 
 • Produktrekommendation samt annan information och taggar som används i riktat innehåll 
 • Det är obligatoriskt att uppge identifierings-, kontakt- och betalningsuppgifter vid köp från kuomashop.fi nätbutik via Internet 

Den primära informationskällan är användaren, utöver vilken vi kan få ytterligare information från våra partners, till exempel en kreditleverantör. 

Användning av personlig information 

Personuppgifter används: 

 • För att upprätthålla kundrelationer,
 • för leverans, bearbetning och arkivering av beställningar, 
 • för hantering av reklameringar, 
 • för utvecklingen av Kuomiokoski Oy:s verksamhet och tjänster,
 • för att förbättra kundupplevelsen, 
 • för analytiska och statistiska ändamål, 
 • för att producera mer personligt riktat innehåll och marknadsföring, 
 • för att förhindra missbruk, 
 • för att ge bättre kundservice, 
 • för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, såsom redovisningsskyldighet. 

Uppgifterna behandlas utifrån kundförhållandet mellan kunden och Kuomiokoski Oy, avtalet, kundens enskilda uttryckliga samtycke eller rättsliga skyldigheter. 

 • När man handlar med nätbutiken, utgör informationsbehandlingen grunden för genomförandet av avtalet och åtgärderna innan avtalet ingås, samt Kuomas berättigade fördel i den mån Kuoma använder informationen som samlas in via nätbutiken för att upprätthålla marknadsföring och kundrelationer Därutöver behandlas även personuppgifter relaterade till köp gjorda i nätbutiken för att uppfylla Kuomas lagstadgade skyldigheter, såsom i samband med ansvar för fel och redovisning. 
 • Vi behandlar data, cookiedata och analysdata som genereras från användningen av onlinetjänsten baserat på Kuomas legitima fördel. Den legitima fördelen i dessa fall är att Kuoma kan tillhandahålla sina onlinetjänster, utveckla sin verksamhet och bedriva verksamhet. 
 • När det gäller nyhetsbrev baseras behandlingen på det samtycke du har gett när du prenumererar på nyhetsbrevet. Dessutom är samtycke grunden för att behandla din platsinformation.

Där möjligt kommer behandlingen av personuppgifter att utföras i första hand inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men då vi behandlar dina personuppgifter utanför EU eller EES kommer vi att följa tillämpliga dataskyddslagar för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter även i dessa fall. 

Hur länge behåller vi information? 

Vi kommer endast att behålla din information under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Till exempel, i fallet med ett nyhetsbrev, kommer vi att radera prenumerationsinformationen omgående om du meddelar oss att du vill avregistrera dig från nyhetsbrevet. Dessutom kan viss information bevaras längre i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla och visa att lagstadgade skyldigheter, såsom redovisnings- och konsumenthandelsansvar, fullgörs korrekt.

Lagstiftningen ålägger vissa uppgifter skyldigheter för långtidslagring av uppgifter, för följande ändamål, till exempel:

 • Bokföringslagen definierar längre lagringstider för information, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte 
 • Att fullgöra ansvar för konsumenthandel 
 • Systemlogginformation samlas in och lagras enligt lag för att vi ska kunna tillhandahålla laglig och säker onlinehandel till våra kunder. 
 • Adekvata säkerhetskopior av handelsdatabaser och system för att säkra data, korrigera fel och säkerställa datasäkerhet och kontinuitet 

Vilka rättigheter har jag med avseende på bevarandet av min information? 

Som kund har du rätt att: 

 • Få tillgång till din personliga information, inklusive rätten att få en kopia av din personliga information, 
 • Begär rättelse eller radering av din personliga information, 
 • Under vissa förutsättningar begära en begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen av personuppgifter (till exempel för direktmarknadsföringsändamål), 
 • Be om överföring av dina data från ett system till ett annat, om det är tekniskt möjligt. 

Om behandlingen baseras på separat samtycke har du dessutom rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagligheten av databehandling före återkallelse av samtycke. Återkallande av samtycke kan dock i vissa fall påverka tillgängligheten till våra tjänster.

Du kan göra en begäran om att utöva dina rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst på kuoma@kuoma.fi. Begäran måste vara tillräckligt specificerad för att vår kundtjänst ska kunna verifiera din identitet. Vi kommer att meddela dig om vi inte kan tillmötesgå din begäran, till exempel att radera all information som vi har en juridisk skyldighet (som kreditupplysningar) eller rätt att behålla. 

Om du upptäcker att behandlingen är bristfällig eller olaglig har du rätt att rikta ett klagomål till dataskyddsombudsmannen

Hur kan jag påverka användningen av mina data? 

Kuomiokoski Oy har åtagit sig att erbjuda sina kunder möjlighet att påverka behandlingen av deras data. 

Du kan själv bestämma vilken marknadsföring som riktas till dig, mervärdestjänster och om du vill ta emot olika marknadsföringsmeddelanden. Kunden kan också avsluta sitt kundkonto när som helst i Kuomiokoski Oy:s nätbutik kuomashop.fi och begära att Kuomiokoski Oy raderar uppgifterna genom att kontakta vår kundtjänst kuoma@kuoma.fi. 

Observera att i vissa fall kan inte all information raderas, då lagen kan kräva att en del av den kundrelaterade informationen bevaras. 

Avslöjas min personliga information till tredje part? 

Endast Kuomiokoski Oy:s anställda har tillgång till kundinformation. Våra medarbetare är utbildade i att använda information på ett säkert och etiskt sätt. Var och en av våra anställda ser kundinformation endast i den utsträckning som är nödvändig för att utföra sina uppgifter. 

Vi använder betrodda entreprenörer, såsom underleverantörer, för att överföra information till tredje part, såsom leverantörer av e-handelsorder, det vill säga transportföretag och betaltjänstleverantörer.

Vi använder också kunddata med tredje part i analys- och personaliseringssyfte. Vi drar fördel av köpbeteende och surfdata med partners för att bättre kunna erbjuda dig produkter och erbjudanden som intresserar dig. Information som används för analytiska och personliga ändamål anonymiseras eller pseudonymiseras när det är möjligt. Endast vi kan associera den pseudonymiserade informationen som används med ditt namn. 

När så krävs lämnar vi även information till myndigheterna. Vi kommer alltid att informera kunden om önskemål om information om detta är tillåtet enligt lag. 

Vi tillhandahåller information till följande tredje parter: 

 • Till transportören, om den valda leveransmetoden är transport till upphämtningsstället, närmaste postkontor eller destinationen, 
 • till betalningsförmedlaren vid betalning med betalkort och till kreditutgivaren när kunden väljer kreditbolagets faktura eller delbetalning som betalningssätt, 
 • till analys- och statistikpartnerna, 
 • till produktrekommendations- och personaliseringspartnerna, 
 • till e-postmarknadsföringspartnern om kunden har tillåtit förfrågningar om kommunikation och produktgranskning baserat på webbhistorik, 
 • till SMS-partnern när du skickar textmeddelanden är tillåtet, 
 • till andra underleverantörer, såsom de som ansvarar för det tekniska genomförandet av webbplatsen, i den utsträckning som krävs för underhållet av webbplatsen. 

Avtal med alla partners och underleverantörer har tagit hänsyn till kraven i EU:s dataskyddsförordning och annan lagstiftning. Vid överföring och behandling av data säkerställer Kuomiokoski Oy en hög nivå av datasäkerhet och skydd i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Google Signals 

Vi har aktiverat Google Signals i Google Analytics, vilket möjliggör spårning av aktivitet över olika enheter och personanpassad reklam. Detta innebär att vi samlar in information såsom plats, sökhistorik, YouTube-historik och aktiviteter på vår webbplats för att bättre kunna skräddarsy våra annonser och tjänster efter användarnas behov och intressen. Informationen samlas endast in om användaren har accepterat personanpassad reklam i sitt Google-konto och inställningen för marknadsföringscookies på webbplatsen. Den lagrade informationen sammanställs alltid och är anonym.

Google Signals hjälper oss att bättre utvärdera användarbeteenden, önskemål och intressen för att optimera och anpassa våra produkter och tjänster. Som standard upphör denna data att gälla efter 26 månader. Användare kan hantera eller radera sina data i sitt Google-konto och ändra sitt samtycke till personanpassad reklam i Google-kontots inställningar.

Används cookies på webbplatsen och vilken typ är de? 

Kuomiokoski Oy använder cookies och annan liknande teknik på sin webbplats, såsom webbläsarens lokala lagring. Cookies är små textfiler som utväxlas mellan din webbläsare och vår server. Cookies och andra taggar har ett utgångsdatum, varefter webbläsaren tar bort taggen. Vi använder dessa teknologier för att implementera funktioner, anpassa dem, samt utföra analyser och marknadsföringsinriktning. Vissa cookies är nödvändiga och utan dem kommer du inte att kunna använda webbplatsen.

Funktionella cookies och lokal lagring används t.ex. för kundidentifiering, inloggningsunderhåll, uppskattning av leveranstid och varukorgsfunktioner. Användning och godkännande av cookies och lokal lagring för dessa aktiviteter är obligatoriskt. De funktionella cookies och lokala lagringsvariabler som ställts in av servern finns kvar i webbläsaren i 15 min – 24 månader om de inte tas bort via webbläsarinställningarna. När man besöker webbplatsen återställs cookies och lokala lagringsvariabler när webbläsaren tillåter det. 

Kan denna integritetspolicy ändras? 

På grund av utvecklingen av tjänsterna och förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra integritetspolicyn. Om vi gör betydande ändringar i integritetspolicyn kommer vi att meddela kunder registrerade i webbutiken i samband med uppdateringen av villkoren. 

Så här kontaktar du oss 

Om du har några frågor angående integritet, databehandling och integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post:kuoma@kuoma.fi