Faktureringsuppgifter

Vi har tagit ett nytt system i bruk för elektronisk hantering av inköpsfakturor och mottar därför helst fakturor i elektronisk form  

Vår adress för nätfakturor är:

EDI identifier 003701665610
Operator CGI Finland Ltd
Operator code 003703575029
Business ID: 0166561-0
 

E-post för pdf-fakturor

ostolaskut.fi@cgi.com

En faktura eller en kreditering per pdf-fil.
Eventuella bilagor i samma pdf-fil som fakturan.

Inköpsfakturans adress PB 574, 00074 CGI, Finland för utskick av faktura

IIfall e-faktura eller pdf-faktura inte är möjlig mottar vi pappersfakturor på adressen:

Kuomiokoski Oy
PO BOX 574
00074 CGI
Finland

För att er faktura ska kunna skannas, måste denna faktureringsadress även skrivas ut på själva fakturan, inte bara på kuvertet.